Čeština na vzestupu 

Na území EUREGIA EGRENSIS si se sousedy za hranicemi umí v jejich jazyce popovídat stále jen menšina obyvatel. Třetina Čechů rozumí rozhovorům v německém jazyce a umí se do nich zapojit. Naopak my Němci jsme obvykle závislí na tlumočnících nebo jazykových mediátorech.

To se může do budoucna změnit! Na saských školách se učí češtinu stále více žáků. Aktuálně se na 30 školách ve svobodném státě učí jazyk naší sousední země více než 3100 mladých lidí. Více než 140 žáků navíc procvičuje češtinu v cizojazyčných skupinách. Počet žáků učících se češtinu se od roku 2006 zdvojnásobil. (Zdroj: Ministerstvo kultury 06/2019).


Jdeme do jazykové ofenzívy!

Trend směřující k intenzívnějšímu poznávání češtiny v dětském věku je také dlouhodobým cílem EUREGIA EGRENSIS. Již od roku 2005 jsme vstoupili do jazykové ofenzívy.

Naše nabídka zahrnuje:

 

Jazykové animace – 1x ročně (MŠ . Školy . Letní tábor mládeže)

Česko-německé jazykové animace (věku odpovídající výuka jazyka v češtině/němčině hravou formou) vždy 1x ročně pro vzbuzení zájmu o sousední jazyk:

• v mateřských školách (také na české straně)
• ve školách
• na Letním táboře mládeže EUREGIA EGRENSIS (také na české straně - odkaz JSL)

Chlapci a dívky se v souladu s věkem interaktivně učí pojmy z každodenního dění v sousedním jazyce, vyslechnou si, co mají se sousedy společného a jaké mají zvláštnosti. Dozví se také zajímavá fakta o kultuře a tradicích našich českých sousedů. Využívají se přitom aktivní metody jako jazykové a pohybové hry nebo teambuildingové aktivity, a dále techniky používané divadelními a zážitkovými pedagogy.

Naši učitelé jsou rodilými českými mluvčími, kteří prošli školením na jazykovou animaci v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem.

Čeština v rámci každodenních činností - 2x měsíčně (MŠ) – NOVINKA!

• Vyškolená jazyková animátorka dlouhodobě doprovází vybrané skupiny v mateřské škole jednou za čtrnáct dní (česká rodilá mluvčí).
• Děti a učitelé v MŠ tak zažívají „jazykovou koupel“ v češtině, která trvale doprovází jejich každodenní činnosti.
• Tato akce je součástí modelového projektu „Euroregionální česko-německá síť mateřských škol“ a probíhá ve vybraných zařízeních v příhraničí.

‚Kufr jazyka sousedů ‘ k půjčení (MŠ . Školy)

 
Kufr obsahuje kopírovací šablony k činnostem, povídkám a hrám pro první nebo další setkání s českým jazykem v MŠ (rády jej využívají i školy!). Různorodý materiál mohou využít i učitelé sami (bez jazykového animátora). Kufr s materiály k jazyku sousedů je pomůcka od LaNa (Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání sousedních jazyků)

Specializované workshopy (personál MŠ)

Specializované workshopy pro personál mateřských škol s nabídkou sousedního jazyka, a to češtiny (na německé straně) a němčiny (na české straně).
Sdružujeme německé a české odborníky a experty na financování u jednoho stolu. Cílem je pravidelná výměna nápadů a zkušeností za účelem optimalizování nabídek sousedních jazyků na mateřských školách v příhraničí. Setkání jsou součástí modelového projektu „Euroregionální česko-německá síť mateřských škol“.

Kurzy češtiny (personál v MŠ)

 
Z hlediska perspektivy: Našim cílem jsou kurzy češtiny na německých vzdělávacích zařízeních pro personál v MŠ. Zde vyvíjíme společně s LaNa vlastní iniciativu.  

Zprostředkování jazykových animátorů (Projekty s jazykovými moduly)

 
Rádi Vám pomůžeme s plánováním a zajištěním finančních prostředků pro Vaše projektové záměry s předpokládaným využitím jazykových modulů a s hledáním vhodných vyškolených jazykových animátorů (rodilí mluvčí).

 

Porozumění vede k pochopení – Cvičení dělá mistra…

Hlavním předpokladem pro živé česko-německé sousedství je bezpochyby schopnost spolu vzájemně komunikovat. Pokud se to podaří od útlého věku, může být přeshraniční sousedství 'hračkou'. 
 

Učit se česky? Proč?

Čeština je jazykem našich sousedů. Z evropského hlediska žijeme ve společném hospodářském prostoru. Schopnost komunikovat v jazyce sousedů od útlého věku poskytuje zavčas jistotu při řešení přeshraničních setkání. Je tak snadnější promluvit například při partnerstvích MŠ a škol, sportovních soutěžích, setkání měst a obcí pár slov v jazyce sousedů. Dokonce i dovolená nebo nakupování v sousední zemi se může díky několika českým pojmům stát zvláštním potěšením. Kdo hovoří česky, může z hlediska perspektivy dokonce zlepšit své profesní příležitosti – u poskytovatelů vzdělání a zaměstnavatelů. 

Kdo může využít naší nabídky?

• mateřské a základní školy, střední školy, gymnázia *
• úřady, obce, spolky, svazy apod. (na projekty s jazykovými moduly s finanční podporou)*

* na území EUREGIA EGRENSIS (okresy Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis (Krušnohorský) [původní okresy Aue/Schwarzenberg], okres Saale-Orla-Kreis, okres Greiz)

Náklady?

Naše jazykové animace (roční) stejně tak, jako „Čeština v rámci každodenních činností“ (jednou za 14 dní) jsou pro účastníky a zařízení (MŠ/školy) zdarma.
Zdarma je také vypůjčení Kufru s materiály pro výuku jazyka sousedů.


Naše jazykové animace na mateřských školách a školách finančně podporují Svobodný stát Sasko resp. Svobodný stát Durynsko, Češtinu v rámci každodenních činností Komunální svaz pro sociální záležitosti KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen). Potřebné vlastní prostředky vkládá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko.