NOVINKA! Čeština v rámci každodenních činností |  kontinuálně
v německých mateřských školách

Mají-li být děti schopny se kontinuálně seznamovat s jazykem sousedů, nabízíme na německých mateřských školách od srpna 2019 možnost skutečného „ponoření se do jazyka“:
Naše česká jazyková animátorka navštěvuje v dopoledních hodinách vybrané mateřské školy a společně s příslušnou německou vychovatelkou doprovází skupinu dětí ve školce po dobu jejích každodenních činností. Jazyková animátorka přitom hovoří výhradně česky. Děti tak prožijí každodenní dění v obou jazycích – v německém a českém. Akce je součástí projektu Euroregionální česko-německá síť mateřských škol podpořeného z prostředků Svobodného státu Sasko.

 

Tyto MŠ nabízejí češtinu v rámci každodenních činností (srpen 2019 - prosinec 2020)

 • Kita Zwergenvilla Adorf
 • MIKITA Michaeliskindergarten Adorf
 • Kindergarten "Quellenzwerge" Bad Brambach
 • Kindertagesstätte "Elsternest" Bad Elster
 • Juniorkiste Eichigt
 • Kindertagesstätte Albert Schweitzer Falkenstein
 • Integrative Kindertagesstätte Marieney
 • Deutsch-Tschechische Kindertagesstätte »Kinderhaus Sonnenschein« Klingenthal 

Takto pracuje naše jazyková animátorka

Jako jazyková animátorka u nás působí paní Pavlína Kellerová.

Pavlína Kellerová pochází z České republiky a od roku 2011 pracuje tato vystudovaná jazyková animátorka (Tandem) na volné noze. 

Čeština v rámci každodenních činností 

Od srpna 2019 doprovází výše uvedené mateřské školy jako rodilá mluvčí českého jazyka při jejich každodenních činnostech. Při své zdejší práci využívá jazykové imerze. Na rozdíl od německy mluvících učitelek hovoří výhradně česky a podtrhuje význam svých slov gesty, výrazy obličeje a ukazováním, ale nikoliv překladem. Podobně jako při učení mateřského jazyka mohou děti zachytit češtinu právě z příslušných situací při každodenní interakci.

Čeština hravě

Paní Kellerová dále také realizuje jazykové animace pro děti v předškolním věku. Při těchto hodinách jazykové výuky hravou formou zprostředkovává česká slovíčka v německém a českém jazyce tak, aby výuka odpovídala dětskému věku, a seznamuje děti s tradicemi, zvyklostmi a mentalitou lidí v sousední zemi. 

Informace o osobě

Paní Kellerová je držitelkou evropského jazykového certifikátu z němčiny C1. Zkoušky pedagogické způsobilosti 1996, rámcový vzdělávací program 2011. Od té doby realizuje v německých a českých mateřských školách (mj. také pro EUREGIO EGRENSIS) výuku jazyka hravou formou, organizuje celodenní nabídku Čeština hravě na základních školách a úzce spolupracuje s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem (zde projekty Von klein auf, Botschafter des Nachbarlandes, Nachbarwelten, Němčina nekouše). Dále spolupracovala na projektu EUREGIA Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn ke zhotovení výukových materiálů pro výuku sousedního jazyka v mateřských školách.

>> Kontakt >> 


Jazykové animace  |  Jednou ročně
v německých a českých mateřských školách 
 

Naši jazykoví animátoři (rodilí mluvčí) jezdí jednou ročně do mateřských škol v našem příhraničí. Chlapci a dívky se v souladu s jejich věkem učí hravou formou první pojmy v jazyce sousedů, vyslechnou si, co mají se sousedy společného, jaké mají zvláštnosti a tradice. Využívají se přitom aktivní metody, jako jazykové a pohybové hry nebo teambuildingové aktivity, jakož i techniky používané divadelními a zážitkovými pedagogy. 

 

Jazyková animace od března do června 2019

 • 11.03.2019 | Kita Quellenzwerge Bad Brambach |  9 dětí
 • 19.03.2019 | Kita Marieney | 13 dětí
 • 26.03.2019 | Kita Kinderstübchen Irfersgrün | 10 dětí
 • 27.03.2019 | MŠ Kraslice | 10 dětí
 • 03.04.2019 | MŠ Luby | 16 dětí
 • 11.04.2019 | Kita Quellenzwerge Bad Brambach | 10 dětí
 • 12.04.2019 | Kita Mikita Adorf | 7 dětí
 • 03.05.2019 | Kita Albert Schweitzer Falkenstein | 18 dětí
 • 22.05.2019 | MŠ Luby | 15 dětí
 • 30.05.2019 | MŠ Skalná | 20 dětí
 • 03.06.2019 | Kita Elsternest Bad Elster | 10 dětí
 • 14.06.2019 | Kita Kinderland Markneukirchen | 31 dětí
 • 28.06.2019 | Kita Elsternest Bad Elster |   8 dětí
 • 02.07.2019 | Kita Werda | 11 dětí
 • 02.07.2019 | Kita Kottengrün | 10 dětí
 • 03.07.2019 | Kita Grünbach | 14 dětí

Jazykové animace od března do srpna 2018

 • Kita Quellenzwerge Bad Brambach | 20 dětí
 • Kita Quellenzwerge Bad Brambach | 20 dětí
 • MŠ Luby | 44 dětí
 • Kita Kinderland Markneukirchen | 14 dětí
 • Kita Marieney | 10 dětí
 • Kita Zwergenvilla Adorf | 9 dětí
 • Kita Kinderstübchen Irfersgrün | 11 dětí
 • MŠ Kraslice (CZ) | 17 dětí
 • Kita Elsternest Bad Elster | 10 dětí
 • Kita Zwergenvilla Adorf | 13 dětí
 • Kita Elsternest Bad Elster | 10 dětí
 • MŠ Chyše (CZ) | 12 dětí
 • Kita Steinberg | 20 dětí
 • Kita Kinderland Markneukirchen | 11 dětí

Jazykové animace od března do dubna 2017

 • MŠ G. Geiplova Aš (CZ) | středně velká skupina | 23 dětí
 • MŠ Mokřiny Aš (CZ) | smíšená skupina 4-6 let | 20 dětí
 • MŠ Barvička Kraslice (CZ) | smíšená skupina 5-6 let | 28 dětí
 • MŠ Nový Kostel (CZ) | smíšená skupina 4-6 let | 12 dětí
 • MŠ Barvička Kraslice (CZ) | smíšená skupina 4-5 let | 28 dětí
 • Kita Quellenzwerge Bad Brambach | smíšená skupina 4-6 let | 16 dětí
 • Kita Marieney | smíšená skupina 5-6 let | 8 dětí
 • Kita Kinderstúbchen Irfersgrün | smíšená skupina 5-6 let | 16 dětí
 • Kita Mikita Adorf | skupina předškoláků | 15 dětí
 • MŠ Okružní (CZ) | skupina předškoláků | 24 dětí
 • MŠ Luby | skupina předškoláků | 15 dětí
 • Kita Mäuseburg Falkenstein | 8 dětí
 • MŠ Luby | smíšená skupina 3-4 let | 20 dětí
 • Kita Marieney | smíšená skupina 3-4 let | 17 dětí
 • Kita Elsternest Bad Elster

Jazykové animace od března do června 2016

 • MŠ Barvička Kraslice | velká skupina | 15 dětí
 • MŠ Barvička Kraslice | středně velká skupina | 20 dětí
 • MŠ Mokřiny Aš | smíšená skupina| 18 dětí
 • MŠ G. Geipela AŠ (CZ) | velká skupina | 19 dětí
 • MŠLuby (CZ) | středně velká skupina | 13 dětí
 • MŠ Luby | malá skupina | 15 dětí
 • Kita Marieney | středně velká | 9 dětí
 • Kita Quellenzwerge B. Brambach | velká skupina | 10 dětí
 • Kita Sonnenwirbel Schöneck | skupina předškoláků | 17 dětí
 • Kita Sperkennest Oelsnitz
 • Kita Bad Elster

{Jazykové animace od února do dubna 2015}

 • MŠ Luby (CZ)
 • Kita Quellzwerge Bad Brambach
 • Kita Kinderland Markneukirchen
 • Kita Marieney
 • MŠ Nový Kostel (CZ)
 • Kita Sonnenschein Klingenthal
 • Kita Zwergenvilla Adorf

Jazykové animace březen 2014

 • Kita Zwergenvilla Adorf (Foto)
 • Kita Quellenzwerge Bad Brambach
 • Kita Elsternest Bad Elster
 • MŠ Třebeň | CZ
 • MŠ Plesná | CZ
 • MŠ Barvička Kraslice | CZ

Jazykové animace 2013

 • Michaeliskindergarten Adorf
 • MŠ Plesná/Česká republika v partnerství s Kindergarten Bad Brambach
 • Kita Sonnenschein Klingenthal
 • Kita Quellenzwerge Bad Brambach
 • Kindergarten Kinderland Markneukirchen
 • Kita Eichigt
 • Kindergarten Bad Elster
 • Kindergarten Erlbach
 • Kindergarten Landwüst

 >> Trénink s výukovými materiály od Goethe-Institutu >>

 

 


Naše jazykové animace na mateřských školách finančně podporují Svobodný stát Sasko resp. Svobodný stát Durynsko, Češtinu v rámci každodenních činností Komunální svaz pro sociální záležitosti KSV (Kommunaler Sozialverband Sachsen). Potřebné vlastní prostředky vkládá EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Sasko/Durynsko.