STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft Rodewisch
Parkstraße 5a
08228 Rodewisch
Výuka v rámci profesního jazykového vzdělávání
(cizojazyčný korespondet/-tka, mezinárodní asistent/-ka cestovního ruchu, vědecký asistent/-tka, odborné zaměření na jazyky)V durynských členských okresech EE Saale-Orla a Greiz nejsou v současné době na základních a středních školách k dispozici žádné nabídky češtiny jako cizího jazyka.