EUREGIO EGRENSIS
____________ Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e.V.

Velké projekty mezi Saskem - Českem

K dispozici je přes 1,3 mil. Euro na malé projekty z kooperačního programu Sasko – Česko 2014 - 2020!

EUREGIO EGRENSIS má k dispozici pro právě probíhající dotační období EU dotační prostředky v celkovém rozsahu 1,357 mil. EUR! Prostředky z oblíbeného Fondu malých projektů (FMP) mají do roku 2020 přijít k dobru mateřským školkám, školám, spolkům, sdružením, nadacím, obcím a komunálním zařízením v pohraničí. Podporovány jsou německo-české záměry a projekty, které sblíží lidi žijící na obou stranách hranice. Možnosti čerpat podporu mohou využít žadatelé z okresů Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Greiz a jejich čeští partneři.

Fond malých projektů EE | Informační leták


Kontaktní osoby pro Fond malých projektů ...

... pro německé žadatele

Petra Klein
EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e. V.
Weststraße 13 | 08523 Plauen
Tel. +49 (0) 3741 - 180 8758
Fax. +49 (0) 3741 - 128 6462
Email.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

... pro české žadatele

Olga Křížová
Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Na Vyhlídce 53 | 360 01 Karlovy Vary
Tel. +420 (0) 353 034 141
Fax  +420 (0) 353 222 430
Email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 
Projektové žádosti mohou být podávány nepřetržitě. Řídící výbor rozhoduje o žádostech zpravidla kvartálně.
Zavolejte nám prosím, budete-li si přát předběžný konzultační termín! Rádi Vás budeme doprovázet od samého začátku!

LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ & DATA ZASEDÁNÍ VÝBORU

 

EINREICHUNGSFRISTEN & SITZUNGSTERMINE
Stichtag
Eingang Projektantrag


Sitzungstermine
Lenkungsausschuss


10.04.2017 15.06.2017
03.08.2017 29.09.2017
 13.10.2017 13.12.2017

 

1. DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

1.1. PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Společný realizační dokument

Realizační dokument (PDF)

 • Podání žádosti (výlučně online)
  Link k portálu podání žádosti
 • Povinné podklady
  -> Souhlasné prohlášení o ochraně osobních údajů

 Souhlasné prohlášení (DOC)

-> Plán nákladových položek (je vygenerován automaticky programem žádosti po zanesení výdajů)
-> Stanovy / společenské smlouvy všech partnerů
-> Výpis z rejstříku sdružení / výpis z obchodního rejstříku všech partnerů
-> Oprávnění k zastupování všech partnerů

 

 

Mějte prosím na zřeteli, že všichni příjemci dotací jsou povinni poukázat na finanční příspěvek EU!
Podrobnější informace nejdete v našem Návodu k informačním a publikačním povinnostem a dále zde:

Příručka o publicitě (PDF)

Logos (DOC)1.2. VYÚČTOVÁNÍ | PROPLÁCENÍ

Seznam dokumentů

Předložení listiny účastníků (DOC)

Předložení 'Porovnání a oznámení o zadání zakázky podle nabídky' (DOC)

 

2. POSTUP VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

2.1. REALIZAČNÍ DOKUMENT(výtah)

Fond malých projektů je zaměřen zejména na realizaci akcí typu setkání, takzvané projekty typu people-to-people a má dále prohlubovat přeshraniční kooperace ve všech oblastech společenského života.

Způsobilé akce:

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí,
 • Organizace a realizace setkání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí,
 • Skupinové výměny, zejména výměna dětí, mládeže, skupin studentů a žáků,
 • Vzdělávací akce vč. jazykových modulů ke zvýšení jazykových kompetencí,
 • Projekty práce s veřejností a reklama pro oblast, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v němčině a češtině),
 • Vytváření analýz sloužících k přípravě projektů v rámci kooperačního programu,
 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné příhraničí

Z financování jsou vyloučeny:

 • Čistě jazykové kurzy, jednojazyčné publikace, stranicky politické aktivity

Kritéria způsobilosti:

 • Společné plánování projektu
 • Společná realizace projektu
 • Společný personál pro projekt

Celkové výdaje na malý projekt nesmí překročit 30.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové výdaje jsou nižší než 3.000 Euro u německých příjemců a 1.500 Euro u českých příjemců, nejsou brány v potaz. Výše dotace činí max. 85 procent celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 15.000 Euro z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj EFRE. Vlastní podíl činí nejméně 15 procent z celkových způsobilých výdajů.


Způsobilé výdaje:

Personální náklady a kancelářské a administrativní výdaje jsou hrazeny jako paušální sazby bez nutnosti jejich dokladování.

Výdaje za externí expertízy a služby
Výdaje jsou omezeny na následující služby třetích stran, které jsou poskytnuty jiných právnickými nebo fyzickými osobami než příjemcem dotace v rámci malého projektu. Prokazují se na základě dokladů!

Služby v souvislosti s organizací a realizací akcí

 • Pronájem prostor
 • Catering / stravování
 • Tlumočnické a překladatelské služby včetně pronájmu konferenční techniky
 • Honoráře referentů a odborníků
 • Umělecké honoráře
 • Cestovné a náklady na ubytování účastníků; přitom je irelevantní, zda účastník pochází z dotační oblasti či nikoli
 • Cestovné a náklady na ubytování externích odborníků, referentů a poskytovatelů služeb, pokud se tyto náklady nedají uhradit jiným způsobem
 • Náklady spojené s dopravou skupin účastníků
 • Věcné ceny pro soutěže
 • Poplatky OSA
 • Výdaje na povinné pojištění účastníků na akcích: povinné pojištění odpovědnosti za škodu při akci (události) a úrazové pojištění.

Vybavení
Náklady na vybavení jsou přímé náklady, které kryjí výdaje na nákup nebo pronájem vybavení, které je naprosto nezbytné pro realizaci projektu.
Výdaje jsou omezeny na drobný majetek ve smyslu zákona o daních z příjmů (§ 6 odst. 2 zákona o dani z příjmu EStG).

Dotační oblast EUREGIA EGRENSIS:

         
Sasko-durynská strana

okresy:

 • Vogtlandkreis
 • Erzgebirgskreis (území bývalého okresu Aue-Schwarzenberg)
 • Saale-Orla-Kreis
 • Landkreis Greiz
 • Landkreis Zwickau

Česká strana

 • okres Karlovy Vary (Karlovarský kraj)
 • zahrnuje území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb


Žadatel:

          Sasko / Durynsko

 • Právnické osoby veřejného a soukromého práva
 • Komunální orgány, jejich zařízení a sloučené celky
 • Organizace sociálních partnerů bez právní subjektivity, za předpokladu, že jsou jejich zástupci způsobilí činit jejich jménem právní úkony a nést finanční odpovědnost, např. DGB (článek 131 rozpočtových pravidel EU)

          Česko

 • úřady a orgány veřejné správy a dále jimi zřízené a založené organizace
 • vzdělávací zařízení
 • hospodářská a profesní sdružení, komory
 • nevládní organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • další organizace viz Společný realizační dokument

 

2.2. Postup žádosti

 • Přihlášky musí být podávány výhradně online!
 • Formální kontrola
 • Kontrola odborné způsobilosti
 • Registrace sekretariátem FMP
 • Hodnocení přeshraniční kvality

2.3. VYÚČTOVÁNÍ | PLATBA

Platba dotačních prostředků probíhá v rámci principu náhrady a výlučně po předložení podepsaných originálních účtů / faktur, ověřených kopií nebo rovnocenných účetních dokladů (kromě osobních nákladů a kancelářských a administrativních výdajů) příslušným místem sekretariátu FMP příslušného euroregionu. Předtím proběhne kontrola výdajů saskou rozvojovou bankou. Platba proběhne s výhradou dalších kontrol národními a evropskými kontrolními orgány.

 

 


SASKO - ČESKO

CITÁT | Nikdo není tak bohatý, aby se obešel bez souseda. | Z Maďarska
«  únor 2019  »
KT |poútstčtsone
05123
0645678910
0711121314151617
0818192021222324
0925262728

Konzultace k dotacím

Projekty - Události

Žádné aktuální události

pracovní skupiny

Žádné aktuální události

EUREGIO - Události

Jazyková animace

Sonstige Events

Žádné aktuální události

Free website templates Joomlashine.com

Tento web používá cookies. Pokud budete nadále používat webové stránky, předpokládáme váš souhlas.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany soukromí.

OK